“Faclair ùr, an Darmanin Beag le dealbhan”, RTL - Bhidio

br>

“Faclair ùr, an Darmanin Beag le dealbhan”🔴🎙📚 “Faclair ùr, an Darmanin Beag le dealbhan”! “Les Auditeurs Ont La Parole” air #RTL le Pascal Praud a h-uile latha eadar 13f agus 14:30f 📻

Nochd am bhidio seo an toiseach air https://www.youtube.com/watch?v=EsYEsmyFuBQQ

.